Langer en prettiger  
thuis in je eigen wijk

Zestig organisaties werken samen in Community Care:
ouderen langer thuis laten wonen

Tientallen organisaties in de zorg, huisartsen, gemeenten, mantelzorgers, vrijwilligers, woningcorporaties, verenigingen, seniorenraden, welzijns-en onderwijsinstellingen in Zuid-Limburg werken nauw samen om ouderen langer verantwoord thuis te laten wonen. Ze doen inmiddels mee aan de in mei 2022 opgestarte Community Care-beweging, die tot doel heeft ouderen acht tot twaalf maanden langer thuis te kunnen laten wonen. In Zuid-Limburg wordt onderzocht of Community Care het antwoord kan zijn op de grootste uitdaging ooit die de ouderenzorg te wachten staat. 

Ouderen langer thuis kunnen laten wonen moet een zorginfarct voorkomen. Het zorgsysteem dreigt vanaf 2030 compleet vast te lopen vanwege de dubbele vergrijzing (meer ouderen die ouder worden), vanwege de toename van de zorgzwaarte en vanwege de steeds krappere arbeidsmarkt. Nu al werkt één op de zes mensen in de zorg. Bij ongewijzigd beleid zou dat één op vier moeten worden. Dit leidt concreet tot een tekort van 135.000 zorgprofessionals rond 2030. Nu al is er te weinig capaciteit in de hele zorgketen en wordt gewerkt met wachtlijsten. Zonder innovatieve veranderingen wordt de situatie op termijn onhoudbaar. 

Community Care is in mei 2022 begonnen in drie wijken in Heerlen, Valkenburg en Maastricht. Pim Steerneman van zorgorganisatie Sevagram: “We zijn begonnen omdat we alleen samen in Zuid-Limburg nog het verschil kunnen maken. Dat er nu al zestig organisaties meedoen, laat zien dat iedereen dat zo voelt. Het mooie is dat veel projecten vanuit de praktijk worden aangesloten."

Community_Care_R01.jpg

Download afbeelding

Bij Community Care wordt in wijken en lokale gemeenschappen ingezet op samen-redzaamheid, op sociale participatie, op zelfredzaamheid en op het tegengaan van eenzaamheid.

_CA22536.jpg
Er is een beweging op gang gekomen. Heel bemoedigend. Ik roep iedereen op zich aan te sluiten.
Pim Steerneman
opa.svg

Doe jij mee?

In Zuid-Limburg gebeurt iets moois: de handen worden in elkaar geslagen om ouderen langer op een fijne en goede manier thuis te laten wonen. Om eenzaamheid tegen te gaan. Zo voorkomen we dat ons zorgsysteem vast loopt. Help mee, sluit je aan, doe mee!

#

Niet alleen
Maar samen