bijeenkomst.jpg

Handige hulpmiddelen: van tenenwasser tot interactieve kat

Bij de start van de informatie- en inspiratiemiddag over handige hulpmiddelen is het al direct druk in de Kloosterkerk in Valkenburg. Zes tafels zijn bezet met bezoekers die meer willen weten over handige hulpmiddelen die er mede toe bijdragen dat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Sevagram, Envida, zorgwinkel Vegro en Zuyd Hogeschool zijn deze maandagmiddag aanwezig met een informatiestand. Onder meer sokkenaantrekkers, tenenwassers, oogdruppelbrillen en mobiele telefoons met grote toetsen liggen uitgestald, maar ook een interactieve kat of een crdl (een zorginstrument dat mensen via geluid en aanraking verbindt; red.) zijn te bewonderen. De standhouders hebben het flink druk met het beantwoorden van vragen. Zo vraagt een meneer op leeftijd of er een oplossing is voor het innemen van zijn pillen: “Dat is bij mij een ramp, die vergeet ik iedere keer. Heeft u hier een oplossing voor?”

Grote opkomst
“We hebben er bewust voor gekozen om deze informatiemiddag in de Kloosterkerk te organiseren”, legt Bianca Bertram, coördinator Community Care, uit. “We hadden dit natuurlijk ook in een zorgcentrum kunnen organiseren, maar dan is de drempel voor mensen om binnen te lopen toch iets hoger.” Na een dik uur hebben zich al bijna 50 mensen ingeschreven. “Veel mensen weten niet wat er op de markt te krijgen is”, zegt Bianca. “Hier zien ze verschillende hulpmiddelen en krijgen ze tekst en uitleg waar ze voor dienen. Maar ook welke hulpmiddelen via de zorgverzekering vergoed worden en waar ze te verkrijgen zijn.”

crdl.png
Zelfs een interactieve kat en een crdl viel te bewonderen in Valkenburg


Informatie ophalen
Het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool heeft zelfs een website ontwikkeld, waar de meest uiteenlopende hulpmiddelen te vinden zijn. “We hebben hier ook een student die de bezoekers helpt met zoeken naar hulpmiddelen op internet”, vertelt Bianca. “En als de mensen weer naar huis gaan vragen we ze een evaluatieformulier in te vullen. Sloot de bijeenkomst aan bij hun verwachtingen, waar hebben ze behoefte aan? Op deze manier kunnen we ook informatie ophalen bij de bezoekers en daar wellicht verdere invulling aan geven. Er zal sowieso nog een vervolg aan deze middag gegeven worden. Vanaf 4 juli worden er inloopuurtjes in de wijk georganiseerd. Op verschillende locaties in Valkenburg kunnen inwoners dan terecht kunnen voor het stellen van vragen aan een medewerker van de ergotherapie van Envida of van Sevagram.”

Thuis meer gemotiveerd
Wies Stassen (79) is een van de bezoekers van de informatiemiddag. Een jaar geleden kreeg ze een herseninfarct. Ze belandde in een rolstoel, maar dankzij revalidatie kan ze zich nu weer met een rollator verplaatsen. “Ik heb negen maanden in Zorgcentrum Oosterbeemd in Valkenburg gewoond en ondanks dat het daar geweldig was en het personeel fantastisch is, wilde ik toch weer zelfstandig wonen. Thuis ben je meer gemotiveerd, je moet zelf veel meer doen en dat houdt je vitaler, vind ik. Ik ben vorige week naar Valkenburg verhuisd, waar ik een appartement heb gekocht. Met wat hulp van de thuiszorg kan ik nu weer zelfstandig functioneren, en daar ben ik erg blij om.”

Koffie en vlaai
En dat is ook precies de bedoeling van de informatie- en inspiratiemiddag: langer thuis kunnen wonen met hulp van de omgeving, mantelzorgers én de juiste hulpmiddelen. De middag heeft als ‘bijvangst’ ook nog eens dat de bezoekers gezellig met elkaar aan de praat gaan onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai. Allemaal aspecten waar community care om draait. Conclusie: middag geslaagd!

opa.svg

Doe jij mee?

In Zuid-Limburg gebeurt iets moois: de handen worden in elkaar geslagen om ouderen langer op een fijne en goede manier thuis te laten wonen. Om eenzaamheid tegen te gaan. Zo voorkomen we dat ons zorgsysteem vast loopt. Help mee, sluit je aan, doe mee!