#

Vitaal ouder worden 
in je eigen wijk

We staan in Zuid-Limburg aan de vooravond van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die leiden tot een grote én andere opgave als het gaat om de zorg voor ouderen in onze samenleving. Denk aan vergrijzing en ontgroening, arbeidsmarktproblematiek, veranderende klantvragen en toenemende zorgzwaarte. Samen ontwikkelen wij het Community Care Concept als antwoord op de geschetste ontwikkelingen. 

Het concept
image-placeholder-2.jpg

Samen werken in de wijk!

Community Care wordt opgezet met ketenpartners, familie, mantelzorgers en stakeholders. Het gaat om samen werk in de wijk en in de regio. Ieder vanuit zijn eigen expertise en op maat. Want iedere regio heeft zijn eigen focus. Community Care zet in op preventie en op integrale dienstverlening waarbij het welzijn van ouderen in de wijk uitgangspunt is.

Wij zijn ervan overtuigd dat Community Care gaat bijdragen aan een duurzame en betaalbare ouderenzorg. Het uiteindelijke doel is dat mensen langer thuis blijven wonen (8 tot 12 maanden), zelfredzamer zijn én... dat er minder eenzaamheid achter de voordeur is. 

envida-logo.jpg
FGL-logo-liggend.jpg
JOGG-logo.png
Levanto_logo_primair.png
logo_bergse_kracht.jpg
logo-steunpunt-mantelzorg.jpg
Logo_thuiszorg_groot_Limburg.jpeg
logo-zicht-op-geld.jpg
LogoJah-Jireh_wit.jpg
meander-thuiszorg-logo.png
radar-logo.jpg
ZIO-1920-1080px.png
#

Elkaar ontmoeten en elkaar
(opnieuw) leren kennen.

Jinny Middelburg, Meander Groep

#

Opzet geslaagd,
dus we gaan zo verder. 

Lilian Frusch, Steunpunt Mantelzorg Zuid

bank.svg

Doe jij mee?

Om een zorginfarct te voorkomen, moeten we allemaal het beste uit onszelf halen. Boven onszelf zien uit te stijgen. Als individu, als organisatie, als collectief. In Zuid-Limburg laten we nu al zien dat we dat kunnen. We zijn op reis. Sluit je aan. Want alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je veel verder!