Kitty en Theo Heuts:
‘Dit is een manier van leven’

Bij binnenkomst in ‘Het Andere Wonen’ in Klimmen komt meteen een bewoonster op me af en vraagt vriendelijk of ze me kan helpen. Ik heb een afspraak met het zorgondernemers-echtpaar Heuts. “Oh, met Kitty en Theo”, reageert mevrouw enthousiast en vertelt me precies waar ik naartoe moet. Dit vriendelijke onthaal is wellicht tekenend voor de sfeer binnen ‘Het Andere Wonen Klimmen’. Het straalt een en al warmte uit.

Geclusterd wonen
Kitty en Theo Heuts hebben in maart 2022 ‘Het Andere Wonen’ in Klimmen geopend. Het gebouw bestaat uit 17 appartementen waar in totaal 23 senioren wonen. Geclusterd wonen waar zorg en ondersteuning wordt geboden voor mensen met een vorm van dementie. ‘Het Andere Wonen’ heeft een combinatie van appartementen in de sociale huursector en (lage) middenhuur. Speciaal voor mensen met een inkomen onder of net boven de sociale huur inkomensgrens. In dit segment is de vraag groot, maar het aanbod klein.

Tegen grenzen op
Zowel Kitty als Theo hebben jarenlange ervaring in de zorg en in het management en zijn beiden geregistreerde verpleegkundigen. “Kitty en ik liepen in de zorg tegen grenzen op”, vertelt Theo. “We hoorden steeds maar wat niet kon. En als een idee opgepakt werd moest een heel protocol doorlopen worden om vervolgens negen maanden later te horen dat het toch niet doorging. Verder is een echtpaar of stel samen een plekje te geven in de zorg vaak niet mogelijk. Dit komt dan door de verschillende zorgvragen van het koppel. Zo heeft de man of vrouw bijvoorbeeld somatische (lichamelijke; red.) klachten en de partner mentale klachten of dementie. Wij vonden dat dit stukje ouderenzorg nog voor een groot deel kon verbeteren en zeker voor ouderen met een zogenoemde ‘kleine beurs’.”

Betaalbaar voor iedereen
“We kwamen in contact met ‘Het Andere Wonen’”, zegt Kitty. “Een franchiseformule die zich richt op een alternatieve woonvorm met zorg voor mensen met geheugenproblematiek en/of aanverwante zorgvragen. Ze streven naar zoveel mogelijk regie voor de bewoner. Door toepassing van domotica hebben de bewoners maximale bewegingsvrijheid zonder dat hun veiligheid in gevaar komt. Verder werken ze met een klein zorgteam onder toeziend oog van een inwonend ondernemerspaar. Tot slot moet het voor iedereen betaalbaar zijn. Dit sprak ons zo aan dat we de sprong in het diepe hebben gemaakt.”

thumbnail_Foto Het Andere Wonen Klimmen.jpg
Kitty en Theo Heuts samen met twee van hun kinderenOpen sollicitaties
Alle huurpenningen gaan rechtsreeks naar de investeerder van het gebouw, en de zorg wordt gefinancierd uit het persoonsgebonden budget. “Heel transparant”, geeft Theo aan. “Verder worden we door de franchisegever getoetst op kwaliteit van zorg, goed werkgeverschap en of de bewoners hun eigen regie kunnen voeren. Wij bepalen niet hoe laat iemand moet opstaan of naar bed gaan, dat bepaalt de bewoner. Ook mag iedereen hier vrij de deur uitgaan. We hebben 30 medewerkers in dienst en Kitty en ik werken mee in de zorg. Daarnaast springen we in bij pieken. Hiermee halen we de werkdruk bij het team weg. Dat is ook terug te zien in de verzuimcijfers, die zijn hier lager dan 1 procent. Verder krijgen we wekelijks wel een open sollicitatie van een zorgmedewerker. Dat is natuurlijk prachtig als je weet dat iedereen om zorgpersoneel staat te springen.”

Energie
Het echtpaar woont zelf ook in het gebouw en dat betekent dat je 24 uur per dag met je werk bezig bent. “Dit is een manier van leven”, vinden ze beiden. “Tevreden bewoners en medewerkers geven ons de energie om het te doen.” Nieuwe medewerkers moeten in het begin wel wennen aan het feit dat de bewoners de eigen regie hebben. “Ze zijn het ‘reguliere’ zorgsysteem gewend”, zegt Kitty. “We werken hier echt op een andere manier. Als een medewerker een goed idee heeft, pakken we dit ook gelijk op. Geeft het een verbetering dan regelen we het bij wijze van spreken binnen een week.”

Iedereen enthousiast
Het eerste jaar was niet gemakkelijk. Particuliere zorginitiatieven krijgen al snel het predikaat ‘zorgcowboys’. Ze werden gezien als concurrent en kregen niet echt medewerking. Volgens Theo heeft iedereen inmiddels wel in de gaten dat ze dit niet doen om rijk van te worden. “We zijn ook meer zorgmedewerkers dan ondernemers. Wij staan open om kennis en kunde met anderen te delen. Onlangs heeft de directie van Meander nog een bezoek gebracht om te kijken wat ze van ons konden leren. Gouverneur Emile Roemer kwam op de koffie en burgemeester Wil Houben loopt regelmatig met zijn hond binnen. Iedereen is enthousiast over wat in Klimmen letterlijk en figuurlijk is neergezet. Zelfs het ministerie van Volkshuisvestiging is al geweest. Dit soort initiatieven zorgen namelijk ook voor doorstroming op de huizenmarkt, het haalt de zorgdruk weg en ik ben er zeker van dat geen van de bewoners hier eenzaam is.”

Niet groter
Zo’n succesformule roept natuurlijk de vraag op of ze niet plannen hebben voor een tweede vestiging. “Geen denken aan”, komt er gelijk bij beiden uit. “Dit is het, we willen niet groter worden. We kennen de bewoners door en door omdat we samen met ze leven. Met feestdagen nodigen we alleenstaanden uit het dorp uit om mee te komen eten. Dat betalen we dan uit eigen zak. Zoiets kan toch alleen maar als het kleinschalig is en je onderdeel uitmaakt van de gemeenschap. Dat is ook de reden dat we achter de Community Care beweging staan. Dat past precies in onze gedachten over hoe zorgen voor elkaar moet zijn.

opa.svg

Doe jij mee?

In Zuid-Limburg gebeurt iets moois: de handen worden in elkaar geslagen om ouderen langer op een fijne en goede manier thuis te laten wonen. Om eenzaamheid tegen te gaan. Zo voorkomen we dat ons zorgsysteem vast loopt. Help mee, sluit je aan, doe mee!