Nelleke Tinbergen programmamanager
Community Care

“Hoe zorg je ervoor dat de dynamiek die nu op gang is gekomen rond Community Care op gang blijft? De beweging die vanuit de proeftuinen op gang is gekomen, is fantastisch. De resultaten van de onderzoeken die we tegelijkertijd doen, gaan mee richting geven voor de toekomst. Belangrijk is hoe we de beweging gaan borgen, onderdeel uit laten maken van ons programma. Bij Sevagram, maar ook bij de community zelf.  Community Care is ook van de burgers, voor de burgers en door de burgers.”  Zo vat Nelleke Tinbergen (42) haar nieuwe rol samen. Ze is nu bij Sevagram programmamanager Community Care geworden.

Nelleke Tinbergen, afkomstig uit Zwolle, kan al bogen op een ruime ervaring in de ouderenzorg. Ze studeerde HBO-V en ging aan de slag bij Envida. Ze volgde een Master Verplegingswetenschappen, gaf onder meer les aan Hogeschool Zuyd.  “Mijn scriptie ging over de vraag hoe het kan dat jaarlijks 300.000 oudere mensen onterecht in het ziekenhuis belanden en verblijven. Het antwoord: dat kwam grotendeels omdat bij die ouderen een sociaal netwerk ontbrak. En dat is precies wat Community Care probeert te doen: het sociaal netwerk activeren.”

Tinbergen zegt het helder: “Vraag maar aan iemand of hij tien mensen of gezinnen in de straat kent. Negen van de tien hebben geen idee wie allemaal bij ze in de buurt woont.”  Volgens Tinbergen is het de kunst om burgers betrokken te krijgen. “Je ziet nu wel dat burgers klagen over de zorg en het gebrek aan zorg.  Ze verwachten van alles en zien dat dat niet meteen gebeurt. Maar dat leidt meestal nog niet tot actie. Als jij geen nood hebt, is er niks aan de hand. Als iemand in de buurt hulp nodig heeft, maar je kent de mensen niet, kom je natuurlijk ook niet in actie. Dan weet je het simpelweg niet.”  

Volgens Tinbergen zijn initiatieven als een burendag of een straatfeest van groot belang. “Dat zegt iets over het commitment naar elkaar toe.”  Nelleke wijst erop dat in de samenleving lange tijd vooral uitgedragen werd dat iedereen voor zichzelf moest zorgen. Eigen verantwoordelijkheid. Dat heeft geleid tot individualisering. 

Tinbergen is positief gestemd over de kansen om Community Care te verankeren en onderdeel te maken van de normale gang van zaken bij Sevagram, mar ook in de wijken. “We zien een hele grote groep gepensioneerden komen, die nog zeer vitaal zijn. Die bovendien ook iets zinvols met hun tijd willen doen. Dat is een groot potentieel. Voordeel is ook nog eens dat ze qua leeftijd aansluiten bij onze doelgroep. Maar iedereen, jij, ik en onze kinderen zal een steentje bij moeten dragen.”

Samen kunnen we senioren helpen om de relatie tussen de verpleeghuizen en de wijken over en weer te versterken. “Een kapper in een verpleeghuis is prima. Maar het is nog mooier als een maatje een bewoner meeneemt naar de kapper in de wijk. Waar ze altijd al kwam om op vrijdag haar haar te laten krullen. Alle activiteiten die iemand doet voordat hij of zij bij ons komt wonen, moet je zoveel mogelijk door laten gaan.”

Nelleke Tinbergen019.jpg


Zorgorganisaties in het algemeen hebben tientallen jaren geleefd in een wereld van systeemdenken. Regels, lijstjes afvinken, procedures en strikte protocollen. Een hele ‘blauwe’ wereld. Tinbergen: “Waar we veel meer naar toe moeten is naar de leefwereld van de mensen. Want dat is waar je het verschil voor de mensen maakt.”

Tinbergen ziet dat dat niet van vandaag op morgen verandert. Onze hele maatschappij wordt nog te veel gestuurd op veiligheid en controle. Als er ergens iets misgaat is de reactie dat we nog meer regels krijgen. “Daar moeten we vanaf. We moeten ook ruimte maken voor Community Care. Om tijd te kunnen nemen voor de mensen, voor het aanknopen van relaties in de wijk.  Je kunt dat niet allemaal erbij doen, als je alle huidige zorgtaken precies hetzelfde blijft organiseren.”

Kijken wat mensen zelf nog kunnen, kijken hoe je sociale netwerken bij ouderen kunt betrekken, vanuit Sevagram in wijken ondersteunen: “Je hebt daarvoor ook een open houding bij de medewerkers nodig. Die moeten die contacten willen leggen. Daar moet je een zekere vrijheid in voelen.”

Volgens Tinbergen begint de verandering bij het goede gesprek. “Wat wil iemand?” En dan komt de vraag hoe wij dat kunnen faciliteren. En dan zit je ook weer middenin Community Care, want we kunnen samen met wijken en buurten zoveel meer voor iemand beteken. Dat is een hele andere benadering dan naar iemand toegaan en meedelen wat we allemaal voor iemand gaan doen. We moeten ernaar toe dat we zeggen dat als een bewoner een fijne dag heeft gehad, iedereen zijn of haar werk goed heeft gedaan.”

In het eerste kwartaal van 2025 worden de bevindingen van Community Care officieel gepresenteerd. Nelleke: “We gaan natuurlijk heel goed kijken wat de analyse is, wat de aanbevelingen zijn, wat goed is gegaan, wat verbeterd kan worden. En daar hebben we nu natuurlijk ook al een gevoel bij. Dus we kijken nu ook al hoe we straks ervoor kunnen zorgen dat Community Care vast onderdeel is van wat Sevagram doet.”

opa.svg

Doe jij mee?

In Zuid-Limburg gebeurt iets moois: de handen worden in elkaar geslagen om ouderen langer op een fijne en goede manier thuis te laten wonen. Om eenzaamheid tegen te gaan. Zo voorkomen we dat ons zorgsysteem vast loopt. Help mee, sluit je aan, doe mee!